ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง


[2022-11-14] ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. [2022-11-14] กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสียหายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปร.. [2022-11-14] กิจกรรมร่วมพิธีงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง.. [2022-11-11] ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. [2022-11-10] ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. [2022-11-08] ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. [2022-11-07] ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. [2022-11-04] ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายจากภัย.. [2022-11-04] ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. [2022-11-03] ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ นายอำเภอดอนพุด,เกษตรอำเภอท่าเรือ และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง(ทุ่งรับน้ำบางกุ่ม) พื้นที่ 70,000 ไร่ ณ หมู่ 4 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ปลาตะเพียน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100,000 ตัว