ประชาสัมพันธ์!!!ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามเกษตรกรประสบอุทกภัย ปี2564

[2022-01-13] ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. [2021-12-13] ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่.. [2021-12-13] ประชาสัมพันธ์!!!พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ.. [2021-11-22] ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง .. [2021-11-22] ประชาสัมพันธ์!!!ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามเกษตรกรประสบอุทกภัย ปี2564.. [2021-10-28] ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ไ.. [2021-10-27] ประชาสัมพันธ์!!!อบรม(สื่อออนไลน์)จัดทำคลิปวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ.. [2021-10-19] ประชาสัมพันธ์!!!ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้รับความเสียหาย.. [2021-10-18] ประชาสัมพันธ์!!!ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร.. [2021-10-18] ประชาสัมพันธ์!!!ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์!!!ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามเกษตรกรประสบอุทกภัย ปี2564 

 เผยเเพร่: 2021-10-18 |  อ่าน: 138 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางอภิชญา ห้อยมาลา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวพัชราภา พลประถม ประมงอำเภอพระนครศรีอยุธยา ออกตรวจติดตามเกษตรกร  ประสบอุทกภัยปี 2564 ณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา