ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2564

[2022-01-13] ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. [2021-12-13] ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่.. [2021-12-13] ประชาสัมพันธ์!!!พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ.. [2021-11-22] ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง .. [2021-11-22] ประชาสัมพันธ์!!!ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามเกษตรกรประสบอุทกภัย ปี2564.. [2021-10-28] ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ไ.. [2021-10-27] ประชาสัมพันธ์!!!อบรม(สื่อออนไลน์)จัดทำคลิปวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ.. [2021-10-19] ประชาสัมพันธ์!!!ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้รับความเสียหาย.. [2021-10-18] ประชาสัมพันธ์!!!ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร.. [2021-10-18] ประชาสัมพันธ์!!!ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-10-18 |  อ่าน: 140 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  ปี 2564 และพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปี 2566- 2570 (แผน 5 ปี) ร่วมกับจังหวัดลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาทโดยมีนายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา