ประชาสัมพันธ์!!!ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้รับความเสียหาย


[2022-05-19] ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเ.. [2022-05-05] ประชาสัมพันธ์!!!"กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังอนุรักษ์สัตว์น้ำสำพะเนียง"ขอเช.. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!งดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ "ฤดูน้ำแดง".. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย.. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2022-05-03] กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉ.. [2022-04-01] ประชาสัมพันธ์!!!!กิจกรรมจิตอาสาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราช.. [2022-02-28] ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่.. [2022-02-28] ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ.. [2022-02-15] ประชาสัมพันธ์!!!สำรวจแหล่งน้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดท้องถิ่นเ.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์!!!ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้รับความเสียหาย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 19 ตุลาคม 2564  นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายพลพิพัฒน์ พิมพาลัย ประมงอำเภอนครหลวง นายชำนาญวิทย์ คำมณี นักวิชาการประมง และนายกิตติพัฒน์ แป้นวงษ์ เจ้าพนักงานประมง พร้อมด้วยร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน ลงพื้นที่ตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พร้อมทั้งมอบปม.1 จำนวน 15 ห่อ และแนะนำการใช้แก่เกษตรกร ณ หมู่ 1 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา