ประชาสัมพันธ์!!!ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร


[2022-05-19] ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเ.. [2022-05-05] ประชาสัมพันธ์!!!"กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังอนุรักษ์สัตว์น้ำสำพะเนียง"ขอเช.. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!งดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ "ฤดูน้ำแดง".. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย.. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2022-05-03] กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉ.. [2022-04-01] ประชาสัมพันธ์!!!!กิจกรรมจิตอาสาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราช.. [2022-02-28] ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่.. [2022-02-28] ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ.. [2022-02-15] ประชาสัมพันธ์!!!สำรวจแหล่งน้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดท้องถิ่นเ.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์!!!ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ พิลาเดช  ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายชำนาญวิทย์ คำมณี (นักวิชาการประมง) นาย กิติพัฒน์ แป้นวงษ์ (เจ้าพนักงานประมง) นางสาว โชติกา รอดย้อย (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน นวรัตน์ รุ่งแสง ร่วมลงพื้นที่ ม.4 ต.อุทัย เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ผลการสอบพบว่า ปริมาณออกซิเจนต่ำ จึงได้แนะนำวิธีการจัดการน้ำให้ทางเกษตรกรทราบเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว