ประชาสัมพันธ์!!!ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


[2022-05-19] ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเ.. [2022-05-05] ประชาสัมพันธ์!!!"กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังอนุรักษ์สัตว์น้ำสำพะเนียง"ขอเช.. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!งดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ "ฤดูน้ำแดง".. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย.. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2022-05-03] กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉ.. [2022-04-01] ประชาสัมพันธ์!!!!กิจกรรมจิตอาสาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราช.. [2022-02-28] ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่.. [2022-02-28] ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ.. [2022-02-15] ประชาสัมพันธ์!!!สำรวจแหล่งน้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดท้องถิ่นเ.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์!!!ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 17 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิพุทไธศวรรย์ ปฏิบัติงานตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 800 ชุด  ณ วัดยม ตำบลตลาดเกรียบ และวัดกลิ้ง ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา