ประชาสัมพันธ์!!! ร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง .. [2021-11-22 ] ประชาสัมพันธ์!!!ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามเกษตรกรประสบอุทกภัย ปี2564.. [2021-11-22 ] ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ไ.. [2021-10-28 ] ประชาสัมพันธ์!!!อบรม(สื่อออนไลน์)จัดทำคลิปวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ.. [2021-10-27 ] ประชาสัมพันธ์!!!ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้รับความเสียหาย.. [2021-10-19 ] ประชาสัมพันธ์!!!ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร.. [2021-10-18 ] ประชาสัมพันธ์!!!ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. [2021-10-18 ] ประชาสัมพันธ์!!!ตรวจสถานกักกันสัตว์น้ำ.. [2021-10-14 ] ประชาสัมพันธ์!!! ร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประ.. [2021-10-11 ] ประชาสัมพันธ์!!!เปิดรับสมัครแล้วจ้า+++กลุ่มเป้าหมาย+++ โครงการสินเชื่อ.. [2021-10-06 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์!!! ร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

 เผยเเพร่: 2021-10-06  |  อ่าน: 150 ครั้ง

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 กรมประมงมอบหมายใหั นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 1 ร่วมกับ นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับบุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ่อโพง ร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มร่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัยจำนวน 100 ครัวเรือน ณ วัดเกาะแก้ว ม.1 ตำบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา