สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564

รับรองตนเองว่าเป็นบุคคลที่มิได้เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม.. [2021-07-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลกา.. [2021-07-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูณากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส.. [2021-07-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้.. [2021-07-16 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแ.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน บรูณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง.. [2021-07-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการดังนี้.. [2021-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 71 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายชัชวาล ฉายะบุตร ) เป็นประธานในที่ประชุม มีนางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน เลขาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดลำพูน ได้เสนอข้อมูลด้านการประมงและพิจารณาประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ
หมู่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง และบริเวณฝายพัชรธรรม ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยที่ประชุมมีมติที่เห็นชอบ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำและแหล่งแพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำของจังหวัดลำพูน