สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 และ 16 ประชุมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รับรองตนเองว่าเป็นบุคคลที่มิได้เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม.. [2021-07-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลกา.. [2021-07-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูณากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส.. [2021-07-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้.. [2021-07-16 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแ.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน บรูณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง.. [2021-07-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการดังนี้.. [2021-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 และ 16 ประชุมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 98 ครั้ง

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 และ 16 เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินานของหน่วยงานชลประทาน ศพก.อำเภอเวียงหนองล่อง ศพก.อำเภอเมืองลำพูน โดยมี นางสาวรัตนา  ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์