สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 1


[2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท.. [2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2.. [2023-05-25] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมให้บริการ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.. [2023-05-15] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-15] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-03] การแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤ.. [2023-05-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการ ในโครงการคลิ.. [2023-05-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมประจำเดือนเมษายน.. [2023-04-28] หน่วยงานกรมประมงและอำเภอลี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2023-04-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรม.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 1  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์, กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง, กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ณ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน