สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตรวจติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่


[2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท.. [2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2.. [2023-05-25] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมให้บริการ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.. [2023-05-15] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-15] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-03] การแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤ.. [2023-05-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการ ในโครงการคลิ.. [2023-05-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมประจำเดือนเมษายน.. [2023-04-28] หน่วยงานกรมประมงและอำเภอลี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2023-04-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรม.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตรวจติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 3 มีนาคม 2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โดยนายสุริยา รัตนวรรณี ประมงอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ตรวจติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่ พื้นที่ ต.มะเขือแจ้ ต.ศรีบัวบาน ต.ต้นธง ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จำนวน 4 ราย และพิจารณาเพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปี 2566 พื้นที่ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จำนวน 1 ราย