สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูนาการกับหน่วยงานปศุสัตว์ลำพูน ในกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  หลักสูตร “ จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ”


[2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท.. [2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2.. [2023-05-25] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมให้บริการ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.. [2023-05-15] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-15] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-03] การแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤ.. [2023-05-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการ ในโครงการคลิ.. [2023-05-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมประจำเดือนเมษายน.. [2023-04-28] หน่วยงานกรมประมงและอำเภอลี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2023-04-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรม.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูนาการกับหน่วยงานปศุสัตว์ลำพูน ในกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  หลักสูตร “ จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ” 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
โดยมีนายวรเมศ บุญยัง ประมงอำเภอป่าซาง ได้ร่วมบรูนาการกับหน่วยงานปศุสัตว์ลำพูน ในกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  หลักสูตร “ จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ” ระหว่างวันที่
9 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของนายพสิษฐ์  สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 บ้านดงเหนือ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน