สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ติดตามผลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัยด้านประมงในพื้นที่อำเภอลี้


[2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท.. [2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2.. [2023-05-25] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมให้บริการ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.. [2023-05-15] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-15] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-03] การแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤ.. [2023-05-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการ ในโครงการคลิ.. [2023-05-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมประจำเดือนเมษายน.. [2023-04-28] หน่วยงานกรมประมงและอำเภอลี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2023-04-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรม.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ติดตามผลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัยด้านประมงในพื้นที่อำเภอลี้ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวรัตนาใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านห้วยห้าง และกลุ่มบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลก้อ จังหวัดลำพูน และติดตามผลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัยด้านประมงในพื้นที่อำเภอลี้