สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 2/2566


[2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท.. [2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2.. [2023-05-25] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมให้บริการ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.. [2023-05-15] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-15] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-03] การแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤ.. [2023-05-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการ ในโครงการคลิ.. [2023-05-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมประจำเดือนเมษายน.. [2023-04-28] หน่วยงานกรมประมงและอำเภอลี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2023-04-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรม.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 2/2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัด หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์, กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอเมืองลำพูน ประมงอำเภอป่าซาง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน