เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรออกไปใช้สิทธิ์ของท่าน!!! การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ประเภทผู้แทนเกษตรกร


[2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท.. [2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2.. [2023-05-25] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมให้บริการ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.. [2023-05-15] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-15] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-03] การแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤ.. [2023-05-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการ ในโครงการคลิ.. [2023-05-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมประจำเดือนเมษายน.. [2023-04-28] หน่วยงานกรมประมงและอำเภอลี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2023-04-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรม.. อ่านทั้งหมด 

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรออกไปใช้สิทธิ์ของท่าน!!! การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ประเภทผู้แทนเกษตรกร  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรออกไปใช้สิทธิ์ของท่าน!!!

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ประเภทผู้แทนเกษตรกร

วันอาทิตย์ ที่ 1?? 9?? มีนาคม 2??5??6??6??

ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีบัญชีรายชื่อตามสิทธิ์

??ทุ่งหัวช้าง เขต 1

??แม่ทา เขต 1

??ลี้ เขต 1

??บ้านโฮ่ง เขต 1

??เวียงหนองล่อง เขต 1

-----------

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน

ในที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

??0 5352 0474 หรือ ??0 5352 0475

??Facebook : สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน

Facebook Fanpage : สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน