สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 1/2566


[2023-03-21] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นละออง.. [2023-03-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูนาการกับหน่วยงานปศุสัตว์ลำพูน ในกิจกร.. [2023-03-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ติดตามผลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ.. [2023-02-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 2/2566.. [2023-02-20] เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรออกไปใช้สิทธิ์ของท่าน!!! การเลือกตั้งสมาชิกสภาเก.. [2023-02-20] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพ.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและหารือการกำหนดแนวทางการแก้.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเ.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 1/2566.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 1/2566 


วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัด หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์, กลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง, กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอเมืองลำพูน, ประมงอำเภอป่าซาง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน