สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างข้อกำหนดจริยธรรมของกรมประมง พ.ศ. 2566”  ภายในวันที่ 28 มกราคม 2566


[2023-03-21] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นละออง.. [2023-03-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูนาการกับหน่วยงานปศุสัตว์ลำพูน ในกิจกร.. [2023-03-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ติดตามผลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ.. [2023-02-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 2/2566.. [2023-02-20] เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรออกไปใช้สิทธิ์ของท่าน!!! การเลือกตั้งสมาชิกสภาเก.. [2023-02-20] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพ.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและหารือการกำหนดแนวทางการแก้.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเ.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 1/2566.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างข้อกำหนดจริยธรรมของกรมประมง พ.ศ. 2566”  ภายในวันที่ 28 มกราคม 2566 


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานฯ 
#ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างข้อกำหนดจริยธรรมของกรมประมง พ.ศ. 2566”  ภายในวันที่ 28 มกราคม 2566
ผ่านระบบออนไลน์ Google Forms
??????????????????
https://forms.gle/iTCYcvNJQsTi4XHo9