สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2566 ณ เทศบาลตำบลประตูป่า


[2023-03-21] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นละออง.. [2023-03-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูนาการกับหน่วยงานปศุสัตว์ลำพูน ในกิจกร.. [2023-03-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ติดตามผลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ.. [2023-02-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 2/2566.. [2023-02-20] เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรออกไปใช้สิทธิ์ของท่าน!!! การเลือกตั้งสมาชิกสภาเก.. [2023-02-20] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพ.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและหารือการกำหนดแนวทางการแก้.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเ.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 1/2566.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2566 ณ เทศบาลตำบลประตูป่า 


วันที่ 27 ธันวาคม 2563 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
นายสุริยา  รัตนวรรณี ประมงอำเภอเมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน และนักศึกษาฝึกงาน จัดสถานีเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   และให้ความรู้การเลี้ยงผำ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7436-2563 ในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2566 ณ เทศบาลตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายพูนศักดิ์  กิตติบุต ปลัดอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี