สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


[2023-03-21] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นละออง.. [2023-03-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูนาการกับหน่วยงานปศุสัตว์ลำพูน ในกิจกร.. [2023-03-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ติดตามผลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ.. [2023-02-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 2/2566.. [2023-02-20] เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรออกไปใช้สิทธิ์ของท่าน!!! การเลือกตั้งสมาชิกสภาเก.. [2023-02-20] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพ.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและหารือการกำหนดแนวทางการแก้.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเ.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 1/2566.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  


วันที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน เทศบาลตำบลหนองยวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองยวง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 ณ ลำน้ำหนองไฮ หมู่ที่ 1  ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมี นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี