สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ในเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2565


[2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและหารือการกำหนดแนวทางการแก้.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเ.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน แนะ 7 ขั้นตอนป้องกันสรรพากรเก๊ หลอกยื่นภาษีป.. [2023-01-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างข้อ.. [2023-01-20] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน หน่วยงานสังกัดกรมประมง ร่วมประชุมคณะกรรมการข.. [2023-01-20] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมพิเศษ/2565.. [2023-01-20] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล.. [2023-01-20] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุม FC.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ในเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2565 


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ในเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2565  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูน สืบสานมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่า ก่อให้เกิดการต่อยอดทางวัฒนธรรม ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน