สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้มารับมาบริการด้านการประมงให้สวมหมวกนิรภัย 100%


[2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและหารือการกำหนดแนวทางการแก้.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเ.. [2023-02-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน แนะ 7 ขั้นตอนป้องกันสรรพากรเก๊ หลอกยื่นภาษีป.. [2023-01-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างข้อ.. [2023-01-20] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน หน่วยงานสังกัดกรมประมง ร่วมประชุมคณะกรรมการข.. [2023-01-20] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมพิเศษ/2565.. [2023-01-20] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล.. [2023-01-20] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุม FC.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้มารับมาบริการด้านการประมงให้สวมหมวกนิรภัย 100% 


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ประมงร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้มารับมาบริการด้านการประมงให้สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามนโยบายของท่านสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน