สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่  ประจำปี 2565


[2022-11-30] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับเรื่องร้องเรียนร้อ.. [2022-11-04] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่.. [2022-10-21] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้ม.. [2022-09-06] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ Fisherman Marke.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวั.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่.. [2022-08-22] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน !! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปร.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม เกี่ยวกับการจำหน่ายผล.. [2022-08-17] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง แล.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่  ประจำปี 2565 


วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน นางสาวโสพิศ  มะสะ ประมงอำเภอป่าซาง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่  ประจำปี 2565 ณ อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน  มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฏหมายประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จุลินทรีย์บอล รวมทั้งส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ Fisherman market @lamphun เพื่อสร้างช่องทางกระจายผลิตภันฑ์และสินค้าประมงสู่ผู้บริโภค เช่น ปลาสังกะวาดรมควัน ปลาส้มสมุนไพร โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี