สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนลำพูน งบพัฒนาจังหวัด


[2022-11-30] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับเรื่องร้องเรียนร้อ.. [2022-11-04] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่.. [2022-10-21] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้ม.. [2022-09-06] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ Fisherman Marke.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวั.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่.. [2022-08-22] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน !! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปร.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม เกี่ยวกับการจำหน่ายผล.. [2022-08-17] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง แล.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนลำพูน งบพัฒนาจังหวัด 


วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน นายสุริยา รัตนวรรณี ประมงอำเภอเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนลำพูน งบพัฒนาจังหวัด ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) การแปรรูปสัตว์น้ำ เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน  20 ราย