สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง Fisherman Market / Fisherman Shop @ Lamphun


[2022-09-06] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ Fisherman Marke.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวั.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่.. [2022-08-22] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน !! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปร.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม เกี่ยวกับการจำหน่ายผล.. [2022-08-17] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง แล.. [2022-08-09] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เน.. [2022-08-04] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า.. [2022-07-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง Fisherman Market / Fisherman Shop @ Lamphun 


วันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โดย นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง Fisherman Market / Fisherman Shop @ Lamphun ของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูน, องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลบ้านก้อ (กลุ่มแปรรูป)  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงดงหลวง เพื่อสร้างช่องทางและกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมงสู่ผู้บริโภค  เช่นปลาส้มสูตรโบราณ ปลาสังกะวาดรมควัน ปลาสังกะวาดคลุกเกลือ น้ำพริกปลาสังกะวาดย่าง ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2565