สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอป่าซาง ติดตามและให้คำปรึกษาการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ในโครงการลุ่มแม่น้ำอาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


[2022-09-06] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ Fisherman Marke.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวั.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่.. [2022-08-22] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน !! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปร.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม เกี่ยวกับการจำหน่ายผล.. [2022-08-17] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง แล.. [2022-08-09] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เน.. [2022-08-04] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า.. [2022-07-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอป่าซาง ติดตามและให้คำปรึกษาการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ในโครงการลุ่มแม่น้ำอาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  


วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงรักษาราชการแทนประมงจังหวัดลำพูน มอบหมาย นางสาวโสพิศ มะสะ ประมงอำเภอป่าซาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ติดตามและให้คำปรึกษาการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ในโครงการลุ่มแม่น้ำอาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 10 ราย ณ พื้นที่ตำบลท่าตุ้ม และตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน