สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง Fisherman Market @ Lamphun / Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางและกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมงสู่ผู้บริโภค


[2022-09-06] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ Fisherman Marke.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวั.. [2022-09-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่.. [2022-08-22] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน !! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปร.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม เกี่ยวกับการจำหน่ายผล.. [2022-08-17] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง แล.. [2022-08-09] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เน.. [2022-08-04] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า.. [2022-07-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง Fisherman Market @ Lamphun / Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางและกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมงสู่ผู้บริโภค 


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง Fisherman Market @ Lamphun / Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางและกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมงสู่ผู้บริโภค  เช่น ปลาร้าคืนเดียว ปลาส้มเวียงดงหลวง ปลาสังกะวาดรมควัน กรอบเค็มสังกะวาด ทั้งนี้มีร้านจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้าหัตถกรรมและเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนมาจำหน่ายในงาน
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ท่านอนุพงษ์
วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ณ สวนสาธารณะหนองจิก บ้านวังสะแกงใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน