สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)  และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โคกหนองนาโมเดล จังหวัดลำพูน


[2022-08-09] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เน.. [2022-08-04] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า.. [2022-07-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่.. [2022-07-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน งหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายสั.. [2022-07-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานให้คำแนะนำ ตรวจสอบและติดตามกำกั.. [2022-07-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอป่าซาง ติดตามและให้คำปรึกษาการเลี.. [2022-07-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ลำน้ำแม่สาร.. [2022-07-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม เกี่ยวกับการจำหน่ายผล.. [2022-07-25] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมสนับสนุนกา.. [2022-07-25] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสมหาม.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)  และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โคกหนองนาโมเดล จังหวัดลำพูน 


วันที่ (10 มิถุนายน 2565) นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน  มอบหมายให้นางสาวโสพิศ มะสะ ประมงอำเภอป่าซาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
ออกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)  และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
โคกหนองนาโมเดล จังหวัดลำพูน ของรายนายเทวิน จอมพันธ์ พื้นที่ หมู่บ้านน้ำดิบน้อย หมู่ 6 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริม
ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการประมง