สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565


[2022-08-09] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เน.. [2022-08-04] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า.. [2022-07-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่.. [2022-07-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน งหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายสั.. [2022-07-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานให้คำแนะนำ ตรวจสอบและติดตามกำกั.. [2022-07-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอป่าซาง ติดตามและให้คำปรึกษาการเลี.. [2022-07-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ลำน้ำแม่สาร.. [2022-07-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม เกี่ยวกับการจำหน่ายผล.. [2022-07-25] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมสนับสนุนกา.. [2022-07-25] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสมหาม.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 


วันนี้ ( 9 มิถุนายน 2565 ) นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการกรมประมง จังหวัดลำพูน / หน่วยป้องกันและ
ปรามปราบฯ เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี ทั้งนี้ มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด องค์การบริหารทาสบชัย นักเรียน พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่ตำบลทาสบเส้า ได้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว
ณ ลำน้ำแม่ทา บ้านดอยแก้ว ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน และมอบอึ่งเพ้าให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในลำธาร เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำต่อไป