สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับนายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฤดูปลามีไข่ “ฤดูน้ำแดง 2565” ของจังหวัดลำพูน


[2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้านFisherman Market เพื่อสร้างช่องทางกา.. [2022-06-17] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้าง.. [2022-05-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้าง.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับนายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยป.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ ฤดูน้ำแดง 2565.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้านค้า Fisherman.. [2022-05-19] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2022-05-06] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun.. [2022-05-03] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน.. [2022-05-03] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นท.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับนายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฤดูปลามีไข่ “ฤดูน้ำแดง 2565” ของจังหวัดลำพูน 


วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และข้าราชการสำนักงานฯ ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดลำพูนฯ นายกเทศบาลตำบลริมปิง คณะกรรมการชุมชนประมงท้องถิ่น ร่วมกับนายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฤดูปลามีไข่ “ฤดูน้ำแดง 2565” ของจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ลำน้ำปิง ท่าน้ำวัดสบปะ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน