สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้านค้า Fisherman Shop @ BangKhen ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ


[2022-06-17] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้าง.. [2022-05-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้าง.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับนายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยป.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ ฤดูน้ำแดง 2565.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้านค้า Fisherman.. [2022-05-19] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2022-05-06] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun.. [2022-05-03] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน.. [2022-05-03] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นท.. [2022-05-02] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้าง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้านค้า Fisherman Shop @ BangKhen ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 


วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน นายกเทศบาลตำบลริมปิงและประประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้านค้า Fisherman Shop @ BangKhen ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และดร.เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในส่วนของจังหวัดลำพูนได้ร่วมเปิด Fisherman Shop @ Lamphun ณ ตลาดนัดชุมชนบ้านสบปะ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  มีนางยอดขวัญ วิภาคกิจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย อาทิ ปลาส้มเวียงดงหลวง ปลาสังกะวาดรมควัน อ่องปู ขนมกรอบเค็มสังกะวาด น้ำพริกปลาย่าง ฯลฯ