สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการธุรกิจออนไลน์ อินเตอร์เน็ตโปรดระมัดระวังในการประกาศขายหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ชนิด "เครื่องมือน็อคปลา"


[2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้าง.. [2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน.. [2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อ.. [2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉล.. [2022-06-30] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จำหน่ายภายในร้าน Fisherman Shop@ Lamphun พื้.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ พระรา.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ ตามพร.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้านFisherman Market เพื่อสร้างช่องทางกา.. [2022-06-17] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้าง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการธุรกิจออนไลน์ อินเตอร์เน็ตโปรดระมัดระวังในการประกาศขายหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ชนิด "เครื่องมือน็อคปลา" 


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการธุรกิจออนไลน์ อินเตอร์เน็ตโปรดระมัดระวังในการประกาศขายหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ชนิด "เครื่องมือน็อคปลา"