สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินการพัฒนาแปลงเรียนรู้และ ยกระดับศพก.


[2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้าง.. [2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน.. [2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อ.. [2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-07-01] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉล.. [2022-06-30] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จำหน่ายภายในร้าน Fisherman Shop@ Lamphun พื้.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ พระรา.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ ตามพร.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้านFisherman Market เพื่อสร้างช่องทางกา.. [2022-06-17] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้าง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินการพัฒนาแปลงเรียนรู้และ ยกระดับศพก. 


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โดยมี นายสุวิทย์ สุวรรณพาหุ ประมงอำเภอลี้ ปฏิบัติงานติดตามการดำเนินการพัฒนาแปลงเรียนรู้และ
ยกระดับศพก.รายนายองอาจ วรรณยศ สำรวจผลการทำการประมงน้ำจืด
จากธรรมชาติ  ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กฎหมายประมงตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  และสำรวจแหล่งน้ำเพื่อเข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในพื้นที่ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 แหล่ง