สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูณากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน หน่วยป้องกันและปรามปราบประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ประมงอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) นายกเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ปลัดอำเภอเมืองลำพูน ผู้นำชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ 10 ร่วมจัดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ “ลำพูน 1300 ปี 1300 ฝาย

แจ้งเตือน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำ ประ.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราช.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการขย.. [2021-08-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดกา.. [2021-08-21 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป.. [2021-08-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการข.. [2021-08-14 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทั.. [2021-08-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง .. [2021-08-09 ] สถานที่จัดสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท.. [2021-08-07 ] แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ.. [2021-08-04 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูณากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน หน่วยป้องกันและปรามปราบประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ประมงอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) นายกเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ปลัดอำเภอเมืองลำพูน ผู้นำชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ 10 ร่วมจัดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ “ลำพูน 1300 ปี 1300 ฝาย 

 เผยเเพร่: 2021-08-04  |  อ่าน: 132 ครั้ง

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูณากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน หน่วยป้องกันและปรามปราบประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
ประมงอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) นายกเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ปลัดอำเภอเมืองลำพูน ผู้นำชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ 10 ร่วมจัดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ “ลำพูน 1300 ปี 1300 ฝาย และร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ป้องกันภัยแล้ง เพื่อลดปัญหาไฟป่า หมอกควัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
โดยการสร้างฝาย รวมถึง การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในพื้นที่  บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน