สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร ในพื้นที่ อำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลี้

แจ้งเตือน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำ ประ.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราช.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการขย.. [2021-08-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดกา.. [2021-08-21 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป.. [2021-08-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการข.. [2021-08-14 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทั.. [2021-08-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง .. [2021-08-09 ] สถานที่จัดสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท.. [2021-08-07 ] แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ.. [2021-08-04 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร ในพื้นที่ อำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลี้ 

 เผยเเพร่: 2021-08-04  |  อ่าน: 104 ครั้ง

 

วันที่ 16  กรกฎาคม  2564 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้
นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง มอบปัจจัยการผลิตโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร ในพื้นที่ อำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลี้ ร่วมหารือท่านนายอำเภอลี้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลก้อ  ตรวจติดตามผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งก้ามแดง และประสานงานขอรับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้
ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลี้ (แม่เหยียบ)