สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ โครงการพัฒนาเกษตร กรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564

แจ้งเตือน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำ ประ.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราช.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการขย.. [2021-08-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดกา.. [2021-08-21 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป.. [2021-08-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการข.. [2021-08-14 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทั.. [2021-08-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง .. [2021-08-09 ] สถานที่จัดสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท.. [2021-08-07 ] แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ.. [2021-08-04 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ โครงการพัฒนาเกษตร กรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-04  |  อ่าน: 91 ครั้ง

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย
นายสุริยา รัตนวรรณี ประมงอำเภอเมืองลำพูน? บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ โครงการพัฒนาเกษตร
กรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน และศาลาอเนกประสงค์
วัดหนองเงือก ตำบลหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย โดยส่งเสริมความรู้การทำ
อาหารสบทบ/ติดตามและประเมินผลกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่าสัตว์น้ำที่สนับสนุน
มีการเจริญเติบโตดี มีอัตราการรอดร้อยละ 90