สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน บรูณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ พรก.การประมง 2558

แจ้งเตือน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำ ประ.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราช.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการขย.. [2021-08-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดกา.. [2021-08-21 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป.. [2021-08-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการข.. [2021-08-14 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทั.. [2021-08-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง .. [2021-08-09 ] สถานที่จัดสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท.. [2021-08-07 ] แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ.. [2021-08-04 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน บรูณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ พรก.การประมง 2558 

 เผยเเพร่: 2021-08-04  |  อ่าน: 100 ครั้ง

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับนางสาวโสพิศ มะสะ ประมงอำเภอป่าซาง บรูณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
พรก.การประมง 2558 ฤดูปลามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พ.ศ. 2564 ขึ้นทะเบียน
ผู้ทำการประมง (ทบ.3) ณ บ้านวังสวนกล้วย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง ติดตามผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดง อ.เวียงหนองล่อง และประสานงานโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่าง
สร้างอาหาร อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน