สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการดังนี้

แจ้งเตือน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำ ประ.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราช.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการขย.. [2021-08-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดกา.. [2021-08-21 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป.. [2021-08-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการข.. [2021-08-14 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทั.. [2021-08-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง .. [2021-08-09 ] สถานที่จัดสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท.. [2021-08-07 ] แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ.. [2021-08-04 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการดังนี้ 

 เผยเเพร่: 2021-08-04  |  อ่าน: 62 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับนายสุริยา รัตนวรรณี ประมงอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการดังนี้

  - มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด และพันธุ์ปลาสวยงามให้ชุมชนบ้านศรีบุญชูวังไฮ หมู่ที่ 8 ต.เวียงยอง
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ตามโครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน และโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหารจังหวัดลำพูน

  - คัดเลือกบ่อเกษตรกรเพื่อดำเนินการทำ
จุดสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาโดยใช้ชุดเพาะฟักปลา
แบบเคลื่อนที่ ในพื้นที่ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
จ.ลำพูน

  - ตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่
ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

  - ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ต.มะเขือแจ้
อ.เมืองลำพูน ในการเพาะพันธุ์ปลา และติดตามผลการเจริญเติบโต