สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรยุคใหม่และฟาร์มเกษตรยุคใหม่ เพื่อการท่องเที่ยว (Smart Farming)

แจ้งเตือน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำ ประ.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราช.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการขย.. [2021-08-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดกา.. [2021-08-21 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป.. [2021-08-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการข.. [2021-08-14 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทั.. [2021-08-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง .. [2021-08-09 ] สถานที่จัดสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท.. [2021-08-07 ] แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ.. [2021-08-04 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรยุคใหม่และฟาร์มเกษตรยุคใหม่ เพื่อการท่องเที่ยว (Smart Farming) 

 เผยเเพร่: 2021-08-04  |  อ่าน: 91 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ?นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดลำพูน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรยุคใหม่และฟาร์มเกษตรยุคใหม่
เพื่อการท่องเที่ยว (Smart Farming) กิจกรรมที่ 1
พัฒนาเกษตรกรยุคใหม่เพื่อคัดเลือกเป็นเกษตรกรยุคใหม่ต้นแบบ รุ่นที่ 2 เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย
จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงหนองล่อง  อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง ซึ่งได้รับเกียรติจาก
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท
ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน