สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ในการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณสะพานขาวทาชมภู

รับรองตนเองว่าเป็นบุคคลที่มิได้เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม.. [2021-07-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลกา.. [2021-07-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูณากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส.. [2021-07-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้.. [2021-07-16 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแ.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน บรูณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง.. [2021-07-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการดังนี้.. [2021-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ในการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณสะพานขาวทาชมภู 

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 100 ครั้ง

 

วันที่ 23 มีนาคม 2564

   นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางวชิรญาณ์
จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายเกษณริณร์ จอมกาศ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประมงอำเภอ
เมืองลำพูน ร่วมกับนายพนมเทียน
นาควิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน และหน่วยป้องกันฯเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน
ในการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณสะพานขาวทาชมภู หมู่ที่ 4 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน