สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

รับรองตนเองว่าเป็นบุคคลที่มิได้เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม.. [2021-07-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลกา.. [2021-07-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูณากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส.. [2021-07-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้.. [2021-07-16 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแ.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน บรูณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง.. [2021-07-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการดังนี้.. [2021-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเก.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 87 ครั้ง

 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)
เป็นประธาน ทั้งนี้ นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมออกให้บริการ รับขึ้นทะเบียนประมง ให้คำแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพด้านการประมง, การเฝ้าระวังภัยแล้ง ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน