ติดตามและให้คำแนะนำฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในช่วงฤดูหนาว

กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคูคลองส่งน้ำชลประทานบ.. [2020-02-13 ] คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) และประชุมสำนักงานประมงจังหวัดก.. [2020-02-12 ] ร่วมประชุม “ผู้ประกอบการเลี้ยงปลานิลกระชังเขื่อนลำปาว” .. [2020-02-12 ] สร้างอาหารธรรมชาติ โดยทำคอกปุ๋ยหมักและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ตามโครงกา.. [2020-02-07 ] สร้างอาหารธรรมชาติ โดยทำคอกปุ๋ยหมักและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ตามโครงกา.. [2020-02-07 ] ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง และประชุมสำนักงานประมง จังหว.. [2020-02-07 ] เตือน "ฤดูแล้ง" เตรียมรับมือกัน.. [2020-01-30 ] นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวมอบนโยบายกรมประมง ประจำปี 2563.. [2020-01-30 ] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้.. [2019-08-07 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม).. [2019-06-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ติดตามและให้คำแนะนำฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในช่วงฤดูหนาว 

 เผยเเพร่: 2019-06-21  |  อ่าน: 233 ครั้ง

 

นายสำรวย ชุมพุฒ หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดการประมง สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกปฏิบัติงานติดตามและให้คำแนะนำฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในช่วงฤดูหนาว ในเขตพื้นที่ ต.กมลาไสย และ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์