โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร


[2023-05-30] กรมประมงเตือน เฝ้าระวังสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูฝน.. [2023-05-18] โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุก.. [2023-05-15] ประกาศ "ฤดูน้ำแดง" 2566.. [2023-04-20] ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมงและมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว.. [2023-04-06] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1.. [2023-04-06] นายบุญธง เภาเจริญ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดถวา.. [2023-04-06] นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ประตำปีงบประมาณ พ.ศ.. [2023-03-22] ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมงและมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว.. [2023-03-20] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช.. [2023-02-23] สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ.. อ่านทั้งหมด 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

นายเสกสรร ดวงศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายมลากูล ฉายแสง นักวิชาประมงปฏิบัติการ นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช ประมงอำเภอกุฉินารายณ์ และนายเพลิน โตเกษม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ และมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง? จังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนพันธุ์ปลา โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน