ร่วมตรวจ ติดตาม และกำกับดูแลสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)


[2023-01-09] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้.. [2022-12-29] สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุก.. [2022-12-28] กบค. มีสาระความรู้มาฝากเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ขอเชิญบุคลากรกรมประมง.. [2022-12-23] พิษจากปลาปักเป้า.. [2022-11-29] กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นส.. [2022-11-10] ตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านการประมง.. [2022-11-10] ร่วมตรวจ ติดตาม และกำกับดูแลสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้).. [2022-11-10] ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. [2022-11-03] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสั.. [2022-11-03] ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมง และมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตั.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมตรวจ ติดตาม และกำกับดูแลสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)  

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล ประมงอำเภอยางตลาด พร้อมด้วย นายเพลิน โตเกษม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนางสาวพลอยศิริ เจริญศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมตรวจ ติดตาม และกำกับดูแลสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) ในเขตพื้นที่ ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์