ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย


[2023-01-09] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้.. [2022-12-29] สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุก.. [2022-12-28] กบค. มีสาระความรู้มาฝากเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ขอเชิญบุคลากรกรมประมง.. [2022-12-23] พิษจากปลาปักเป้า.. [2022-11-29] กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นส.. [2022-11-10] ตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านการประมง.. [2022-11-10] ร่วมตรวจ ติดตาม และกำกับดูแลสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้).. [2022-11-10] ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. [2022-11-03] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสั.. [2022-11-03] ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมง และมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตั.. อ่านทั้งหมด 

ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง บูรณาการร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่ ห้วยอัคคะ บ้านนาเรียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบผู้กระทำความผิด และไม่พบเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย