สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง กินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565


[2023-01-09] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้.. [2022-12-29] สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุก.. [2022-12-28] กบค. มีสาระความรู้มาฝากเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ขอเชิญบุคลากรกรมประมง.. [2022-12-23] พิษจากปลาปักเป้า.. [2022-11-29] กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นส.. [2022-11-10] ตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านการประมง.. [2022-11-10] ร่วมตรวจ ติดตาม และกำกับดูแลสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้).. [2022-11-10] ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. [2022-11-03] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสั.. [2022-11-03] ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมง และมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตั.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง กินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง กินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565

เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิล และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาดุกบิ๊กอุย นำสินค้าทั้งแบบมีชีวิตและแบบแปรรูปมาจำหน่าย

ณ บริเวณลานพญานาคเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม? ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด