วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


[2022-06-06] วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราช.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมง และมอบพ.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกรมประมง นายจาร.. [2022-05-11] คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ปิดฤดูน้ำแดง 2565".. [2022-04-12] นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift policy.. [2022-04-05] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้กิจกรรมจ.. [2022-03-09] ประกาศกรมประมง เรื่องการรับสมัครสอบเพื่อแข่งขันและบรรจุและแต่งตั้งบุคค.. [2022-03-02] ประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดคุณธรรม.. [2021-12-03] ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภู.. [2021-12-02] แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนา.. อ่านทั้งหมด 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  พระราชกรณียกิจ (ประมง)


วันที่ 2 มิถุนายน 2565  นายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแซงบาดาล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ลุนสูงยาง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอสมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 400,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง 100,000 ตัว ปลากะแห 100,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม 200,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำ ห้วยสังเคียบ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์