ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นด้านประมงจากการประสบภัยน้ำท่วม


[2022-06-06] วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราช.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมง และมอบพ.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกรมประมง นายจาร.. [2022-05-11] คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ปิดฤดูน้ำแดง 2565".. [2022-04-12] นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift policy.. [2022-04-05] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้กิจกรรมจ.. [2022-03-09] ประกาศกรมประมง เรื่องการรับสมัครสอบเพื่อแข่งขันและบรรจุและแต่งตั้งบุคค.. [2022-03-02] ประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดคุณธรรม.. [2021-12-03] ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภู.. [2021-12-02] แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนา.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นด้านประมงจากการประสบภัยน้ำท่วม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางสายฝน เสียงหวาน ประมงอำเภอกมลาไสย และนางสาวปภาวดี โคตะนนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ร่วมกับคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับหมู่บ้าน ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นด้านประมงจากการประสบภัยน้ำท่วม ของเกษตรกร หมู่ที่ 5, 6, 10 และหมู่ที่ 11
ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีเกษตรกรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จำนวน 31 ราย