ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นด้านประมงจากการประสบภัยน้ำท่วม

[2021-12-03] ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภู.. [2021-12-02] แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนา.. [2021-11-17] ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นด้านประมงจากการประสบภัยน้ำท่วม.. [2021-11-04] ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. [2021-08-24] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะ.. [2021-08-13] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธี สอ.. [2021-08-09] ประชาสัมพันธ์ อนุสัญญาไซเตสกับแนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงและส่งออกจร.. [2021-08-05] เเจ้งเปลี่ยนสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อ.. [2021-07-23] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และกำหนดเวลา และสถานที่ในการ.. [2021-07-20] คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นด้านประมงจากการประสบภัยน้ำท่วม 

 เผยเเพร่: 2021-07-20 |  อ่าน: 119 ครั้ง

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางสายฝน เสียงหวาน ประมงอำเภอกมลาไสย และนางสาวปภาวดี โคตะนนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ร่วมกับคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับหมู่บ้าน ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นด้านประมงจากการประสบภัยน้ำท่วม ของเกษตรกร หมู่ที่ 5, 6, 10 และหมู่ที่ 11
ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีเกษตรกรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จำนวน 31 ราย