ลงพื้นที่มอบพันธุ์สัตว์น้ำและแนะนำวิธีการเลี้ยง

[2023-06-01] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯอำเภอราษีไศล.. [2023-06-01] เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอขุขันธ์.. [2023-05-31] ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอขุขันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566.. [2023-05-31] สุ่มปริมาณสัตว์น้ำหลังปล่อยพันธุ์ปลา ณ หนองคู.. [2023-05-31] คุ้มครองสัตว์น้ำมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" จังหวัดศรีสะเกษ.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองซองแมว.. [2023-05-30] เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2566.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] จัดประชุมชี้แจงโครงการ และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่มอบพันธุ์สัตว์น้ำและแนะนำวิธีการเลี้ยง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ท่านรองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว ได้มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม  ประมงจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเมืองศรีสะเกษ  (รับผิดชอบพื้นที่ อ.พยุห์) และ นายสมหมาย โกศล ประมงอำเภอกันทรลักษ์  ลงพื้นที่บ้านพักบนที่นาของ นายประพันธ์ ขันทอง อายุ 66 ปี (ผู้พิการ) ณ บ้านหนองทับทัย ต.พยุห์ อ.พยุห์   จ.ศรีสะเกษ ได้มอบลูกพันธุ์ปลาดุก (พันธุ์ลูกผสมบิ๊กอุย) จำนวน 1,000 ตัว และอาหารปลาดุกจำนวน 1 กระสอบ เพื่อปล่อยลงเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ข้างบ้านจำนวน 2 บ่อๆ ละ 500 ตัว พร้อมได้ให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาฯ การดูแล การจับผลผลิต การเตรียมบ่อเลี้ยงปลาในรุ่นต่อไป