ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอศิลาลาด

[2023-06-01] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯอำเภอราษีไศล.. [2023-06-01] เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอขุขันธ์.. [2023-05-31] ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอขุขันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566.. [2023-05-31] สุ่มปริมาณสัตว์น้ำหลังปล่อยพันธุ์ปลา ณ หนองคู.. [2023-05-31] คุ้มครองสัตว์น้ำมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" จังหวัดศรีสะเกษ.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองซองแมว.. [2023-05-30] เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2566.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] จัดประชุมชี้แจงโครงการ และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอศิลาลาด 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอราษีไศล และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เป้าหมายในการแจกเอกสารวิชาการ สนับสนุนพันธุ์แหนแดง และสนับสนุนพันธุ์ปลา พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำ ขั้นตอนในการเลี้ยง โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านมะหลี่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ