ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำหนองสิม

[2023-06-01] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯอำเภอราษีไศล.. [2023-06-01] เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอขุขันธ์.. [2023-05-31] ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอขุขันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566.. [2023-05-31] สุ่มปริมาณสัตว์น้ำหลังปล่อยพันธุ์ปลา ณ หนองคู.. [2023-05-31] คุ้มครองสัตว์น้ำมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" จังหวัดศรีสะเกษ.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองซองแมว.. [2023-05-30] เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2566.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] จัดประชุมชี้แจงโครงการ และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำหนองสิม 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายอาคม มุขมณีย์ ประมงอำเภอกันทรารมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีษะเกษ และชาวบ้านตำบลโนนสัง ได้ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำหนองสิม เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดและเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้าน